H&V Maine / Maineluotain


Maineluotain on ainutlaatuinen ja tuloksellinen työväline liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailukyky kasvaa, kun suunnitelmallisesti viestitään niitä asioita, joita kohderyhmässä arvostetaan. Tämä edellyttää, että tunnistetaan tärkeimmät ja erottavimmat menestystekijät kohderyhmien keskuudessa.

Maineluotaimella tutkitaan maineen kilpailukyky tällä hetkellä asiakkaiden mielissä verrattuna kilpailijoihin.
 • Mitkä ovat kilpailutekijät, eli millä perusteella asiakkaat tekevät ostopäätöksiä.
 • Määritellään asiakkaiden päätöksentekoprosessi ja hankintapäätöksen tekijät eri vaiheissa.
 • Määritellään kilpailijat.
 • Selvitetään omat ja kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet kohderyhmien arvoasteikossa.
 • Kerätään avointa palautetta ja suoritetaan NPS-mittaus

Maineluotain-tutkimuksen tuloksena saadaan faktoihin perustuva tieto viestinnän, markkinoinnin ja myynnin johtamiseen: mitä kohderyhmille pitää tarjota, miten voitetaan kilpailijat ja mistä pitää viestiä ulospäin.

Maineluotaimen tutkimusprosessi yhdistää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmetodin:
 1. Ennakkotehtävä asiakkaamme omalle johtoryhmälle
 2. Syvähaastattelut, tyypillisesti sekä nykyisiin että potentiaalisiin asiakkaisiin
 3. Tulosten esittely ja kvantitatiivisen vaiheen suunnittelu
 4. Laaja kyselytutkimus
 5. Tulosten esittely ja toimintasuositukset tulosten pohjalta

Maineluotain-tutkimuksen etu on sen toistettavuus. Maineen kehittymistä, eli viestintätyön tuloksellisuutta, voidaan seurata.
 • Nähdään oman ja kilpailijoiden maineposition muutos.
 • Nähdään kuinka asiakkaiden arvostukset muuttuvat.
 • Nähdään nousevat trendit.
 • Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tehoa voidaan mitata.


Ota yhteyttä Maineluotain-asiantuntijaamme:

Mikko Sillanpää
mikko.sillanpaa@harkonsalovesa.fi
puh. 050 – 331 5279

Maineluotain on usein alkupiste tuloksellisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. H&V Maine Maineluotain Täsmä on sopiva alkututkimus rajattuun liiketoimintahaasteeseen ja sen tuloksia voidaan myös käyttää vastaavasti rajatumman kokonaisuuden, esimerkiksi yhden tuotteen tai asiakasryhmän mukaiseen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. H&V DigiEnsin Maineluotain Online -tutkimuksessa tutkitaan yrityksesi tai brändisi positiota onlinemaailmassa ja sosiaalisessa mediassa.

Maineluotain-tutkimuksen jälkeen edetään usein H&V Maine Viestintästrategia ja/tai H&V DigiEnsin Sisältöstrategia (tai näiden yhdistelmään), jossa päätetään viestinnän ja markkinoinnin kanavat. Kanavakohtaisesti käytännön työhön edetään esimerkiksi H&V DigiEnsin Sisältö, H&V DigiEnsin Fullbound, H&V Maine Mediasuhteet, H&V Maine Asiakasviestintä tai H&V Maine Yhteiskunta -palvelujen avulla. Maineluotain on osa H&V Maine ja H&V DigiEnsin -palvelukokonaisuuksia.

Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy

 020 - 741 6940

Köydenpunojankatu 7 A 1, 00180 Helsinki

info@harkonsalovesa.fi

www.harkonsalovesa.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite:

Operaattori:

Y-tunnus:

003709970222

Maventa (003721291126)

0997022-2