+358 20 741 6940 info@harkonsalovesa.fi

H&V Maineluotain

Maineella kilpaillaan: vain vahvamaineisia harkitaan kumppaneiksi. Yrityksesi ja brändisi maineella on siten kilpailukyky. H&V Maineluotain nostaa keskiöön maineen kilpailukyvyn kehittämisen.

Lisätietoja palvelusta antaa:

Mikko Sillanpää

mikko.sillanpaa@harkonsalovesa.fi
puh. 050 – 331 5279

Maineluotaimesta maineen kilpailukyvyn kasvattamiseen

Maineen kilpailukyky kasvaa, kun suunnitelmallisesti viestitään niitä asioita, joita kohderyhmässä arvostetaan. Tämä edellyttää, että tunnistetaan tärkeimmät ja erottavimmat menestystekijät kohderyhmien keskuudessa.

Tähän tietoon omasta ja kilpailijoiden maineen kilpailukyvystä pohjaten on helppoa luoda tehokas ja persoonallinen viestintästrategia, joka ohjaa sisällöntuotantoa myynnin tueksi tärkeimpiin kanaviin.

H&V Maineluotain-tutkimuksessa:

  • Tutkitaan yhtiön maineen sisältö ja kilpailukyky tällä hetkellä asiakkaiden mielissä verrattuna kilpailijoihin ja kilpailutekijöihin.
  • Selvitetään mitkä ovat kilpailutekijät, eli millä perusteella asiakkaat tekevät ostopäätöksiä.
  • Määritellään asiakkaiden päätöksentekoprosessi ja hankintapäätöksen tekijät eri vaiheissa.

 

• Mikä on maineen kilpailukyky?
Lue lisää maineen kilpailukyvystä blogistamme täältä.

• Tunnetko maineesi kilpailukyvyn?
Hae täältä helppo maineen kilpailukyvyn happotesterimme!