Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen
REKISTERISELOSTE

1. 1. 2018

1. Rekisterinpitäjä

Harkonsalo&Vesa Public Relations Oy (jäljempänä Harkonsalo&Vesa)
y-tunnus: 0997022-2
Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo
020 - 741 6940

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Sillanpää
toimitusjohtaja
Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo
020 - 741 6940

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • laskutus
 • palveluista ja tuotteista tiedottaminen
 • markkinointiviestintä, myös suoramarkkinointi
 • mielipide‐ ja markkinatutkimuksien sekä tuotekehitystyön toteuttaminen
 • suoramarkkinointikieltojen ylläpito

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue
 • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Yrityksen toimiala

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjän oma toiminta, esimerkiksi (muttei rajoittuen) tapaamiset, sähköiset ilmoittautumiset. Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Harkonsalo&Vesa voi siirtää tietoja omissa tietojärjestelmissään järjestelmästä toiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkpuolelle

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Harkonsalo&Vesan käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoja ei säilytetä tai käsitellä ei-digitaalisessa muodossa.

Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy

 020 - 741 6940

Köydenpunojankatu 7 A 1, 00180 Helsinki

info@harkonsalovesa.fi

www.harkonsalovesa.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite:

Operaattori:

Y-tunnus:

003709970222

Maventa (003721291126)

0997022-2